Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

Verslag uitgebracht krachtens artikel 92, lid 4, van Verordening (EU) nr. 806/2014

Verslag uitgebracht krachtens artikel 92, lid 4, van Verordening (EU) nr. 806/2014

Dutch icpdf.png 3 MB
30-11-2021

betreffende eventuele gerelateerde verplichtingen die voortvloeien uit de verrichting door de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad, de Raad of de Commissie van hun taken op grond van deze verordening voor het begrotingsjaar 2020.