Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 27/2021: EU-steun voor toerisme: behoefte aan een nieuwe strategische oriëntatie en een betere financieringsaanpak

Dutch icpdf.png 5 MB
14-12-2021

​​Het toerisme is een essentiële economische sector voor de EU. De COVID-19-pandemie heeft een ongekend dramatisch effect gehad op de toeristische sector. Het aantal toeristen, en daarmee de inkomsten van bedrijven in de toeristische sector is sterk gedaald. Na deze acute schok wordt de toeristische sector nu geconfronteerd met andere uitdagingen op de langere termijn, die samenhangen met de groene en digitale transformatie, het concurrentievermogen, de duurzaamheid en de veerkracht van de sector.

De Commissie heeft haar huidige EU-toerismestrategie van de Commissie uit 2010 geformuleerd. Tussen 2015 en het begin van de COVID-19-pandemie heeft de Commissie de prioriteiten met betrekking tot de toeristische sector herzien in het kader van bredere beleidsstrategieën, maar heeft zij deze prioriteiten niet vertaald naar een concreet actieplan om de uitvoering ervan te ondersteunen. Naar aanleiding van de dramatische impact van de COVID-19-pandemie op de toeristische sector in de EU heeft de Commissie de eerste stappen gezet om een agenda voor de toeristische sector voor 2030 te formuleren. Onze analyse van EFRO-projecten voor de toeristische sector leverde gemengde resultaten op: sommige projecten waren duurzaam en bevorderden de toeristische activiteit in de regio, terwijl andere slechts een beperkte impact hadden. In diverse gevallen hebben tekortkomingen tijdens de initiële projectplanning en behoefteanalyses en bij de selectie van projecten geleid tot beperkingen van het bereik, vertragingen en kostenoverschrijdingen bij de uitvoering van projecten. De Commissie heeft maatregelen gepresenteerd om de gevolgen van de COVID-19-crisis voor de toeristische sector in de EU te beperken.

We bevelen de Commissie aan een nieuwe EU-toerismestrategie te ontwikkelen. Ook moet zij ter ondersteuning van deze nieuwe strategische oriëntatie de lidstaten aanmoedigen om selectieprocedures toe te passen voor uit het EFRO gefinancierde investeringen in toerisme.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.