Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 01/2022: EU-steun voor de rechtsstaat in de Westelijke Balkan: ondanks inspanningen nog steeds fundamentele problemen

Dutch icpdf.png 3 MB
10-01-2022

De rechtsstaat is een van de in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde waarden waarop de Unie berust en die de lidstaten gemeen hebben. Het is tevens een essentiële en noodzakelijke voorwaarde voor het EUlidmaatschap. Wij hebben gecontroleerd of de EU-steun voor de rechtsstaat in de zes landen van de Westelijke Balkan die streven naar toetreding tot de EU gedurende 2014-2020 doeltreffend is geweest. In het algemeen hebben wij vastgesteld dat het optreden van de EU weliswaar heeft bijgedragen aan hervormingen op technisch en operationeel gebied — zoals de verbetering van de efficiëntie van de rechterlijke macht en de ontwikkeling van relevante wetgeving — maar over het algemeen weinig effect heeft gehad op fundamentele hervormingen van de rechtsstaat in de regio. Wij bevelen aan dat de Commissie het mechanisme voor het bevorderen van hervormingen van de rechtsstaat versterkt, evenals de ondersteuning van maatschappelijke organisaties en onafhankelijke media, de gebruikmaking van conditionaliteit, en de verslaglegging over en de monitoring van projecten.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.