Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 06/2022: Intellectuele-eigendomsrechten van de EU: bescherming niet geheel waterdicht

Dutch icpdf.png 3 MB
26-04-2022

Bij deze controle hebben we beoordeeld of intellectuele-eigendomsrechten betreffende Uniemerken of -modellen en geografische aanduidingen van de EU goed beschermd zijn binnen de eengemaakte markt.

De bescherming is over het algemeen gedegen, ondanks enkele tekortkomingen in de wetgeving en het ontbreken van een duidelijke methode om EU-taksen vast te stellen. Er zijn tekortkomingen in het verantwoordingskader van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), in zijn beheer van Europese samenwerkingsprojecten en in de uitvoering, door de Commissie en de autoriteiten van lidstaten, van het kader voor geografische aanduidingen en handhavingscontroles door de douane.

Wij bevelen aan dat de Commissie de regelgevingskaders voltooit en actualiseert, de bestuursregelingen en methode voor het vaststellen van taksen evalueert, de systemen inzake geografische aanduidingen verbetert en het kader voor handhaving verbetert. Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie moet ook het beheer van zijn Europese samenwerkingsprojecten verbeteren.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.