Annual Activity Report|a07accdb-a7d9-447c-82f7-38cdf0a9eeb2
-->

did

Onze activiteiten in 2021 - Jaarlijks activiteitenverslag van de Europese Rekenkamer

Dutch icpdf.png 4 MB
05-05-2022

​​De Europese Rekenkamer (ERK) heeft vandaag haar jaarlijks activiteitenverslag voor 2021 gepubliceerd. Het verslag biedt een overzicht van de werkzaamheden van de ERK in 2021, geeft informatie over de leiding, het personeel en de financiën van de instelling en beschrijft hoe de 900 werknemers van de ERK onafhankelijke, objectieve verslagen bleven opstellen over kwesties die van groot belang zijn voor de toekomst van de EU. Aangezien de lidstaten momenteel met veel onverwachte uitdagingen worden geconfronteerd, speelt de ERK een cruciale rol door aan te geven welke aspecten van EU-maatregelen goed werken, door de aandacht te vestigen op aspecten die kunnen worden verbeterd en door substantiële wijzigingen aan te bevelen om de EU in staat te stellen haar potentieel ten volle te benutten. Deze werkzaamheden stellen de EU in staat voort te bouwen op haar eerdere inspanningen ter verbetering van haar financieel beheer en ervoor te zorgen dat de EU-uitgaven resultaten opleveren.

In 2021 hebben de EU-auditors hun werkzaamheden binnen de grenzen van de COVID-19- gerelateerde reisbeperkingen en sanitaire maatregelen voortgezet. Zij werden nog steeds aanzienlijk beperkt in hun mogelijkheden om controles ter plaatse uit te voeren. Ze pasten zich echter aan de nieuwe situatie aan, voerden snel veranderingen door in hun werkmethoden en leerden vlot omgaan met nieuwe tools om de overheidsfinanciën in de EU doeltreffend te blijven controleren.