Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 09/2022: Klimaatuitgaven in de EU-begroting 2014-2020: Niet zo hoog als gerapporteerd

Dutch icpdf.png 4 MB
30-05-2022

De EU heeft zich ertoe verbonden ten minste 20 % van haar begroting voor de periode 2014-2020 aan klimaatactie te besteden. De Commissie heeft verklaard dat de EU, met 216 miljard EUR aan gerapporteerde klimaatuitgaven voor deze periode, het streefdoel heeft gehaald. We constateerden dat de gerapporteerde uitgaven niet altijd relevant waren voor klimaatactie en dat de klimaatverslaglegging in het algemeen te hoog was opgegeven. We schatten dat deze ten minste 72 miljard EUR te hoog was opgegeven.

Ondanks de geplande verbeteringen in de verslaglegging over klimaatactie voor 2021-2027 blijven er uitdagingen bestaan. Onze aanbevelingen zijn erop gericht de klimaatverslaglegging te verbeteren en de begrotingsbijdrage van de EU te koppelen aan haar klimaat- en energiedoelstellingen. We bevelen ook aan wetenschappelijk bewijs te verzamelen ter onderbouwing van de klimaatbijdrage van het landbouwbeleid van de EU.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.