Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 11/2022: Bescherming van de EU-begroting - Betere gebruikmaking van opname op zwarte lijst nodig

Dutch icpdf.png 1 MB
23-05-2022

Opname op een zwarte lijst is een maatregel ter voorkoming van fraude. Via haar EDES-databank probeert de EU onbetrouwbare tegenpartijen, zoals partijen die betrokken zijn bij fraude, corruptie of andere onregelmatigheden, uit te sluiten van het ontvangen van overheidsmiddelen. Bij onze controle werd beoordeeld of opname op een zwarte lijst doeltreffend wordt gebruikt om de EU-begroting te beschermen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het huidige systeem niet doeltreffend is omdat er geen samenhangende reeks verplichtingen voor de verschillende betalingswijzen bestaat. Bovendien is het gebruik van uitsluitingssystemen voor middelen die door de lidstaten worden beheerd, niet verplicht. Versnipperde verantwoordelijkheden en tekortkomingen bij de identificatie van uit te sluiten tegenpartijen leiden ertoe dat er maar enkele gevallen op de zwarte lijst van het EDES staan. We bevelen daarom aan het gebruik van het EDES uit te breiden tot middelen die worden beheerd door de lidstaten, waar momenteel een lappendeken van wettelijke verplichtingen met betrekking tot uitsluiting van toepassing is. Ook bevelen we aan beter gebruik te maken van gegevens en digitale instrumenten om onbetrouwbare tegenpartijen te identificeren.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.