Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 16/2022: Gegevens in het gemeenschappelijk landbouwbeleid – Potentieel van big data voor beleidsevaluaties onbenut

Dutch icpdf.png 3 MB
28-06-2022

Voor het gebruik van een empirisch onderbouwde aanpak bij beleidsbeslissingen zijn verscheidene gegevens uit verschillende bronnen en een daaropvolgende analyse vereist. Wij hebben beoordeeld of de Commissie goed gebruik maakt van gegevens en data-analyse voor het ontwerp, de monitoring en de evaluatie van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat goed is voor meer dan een derde van de EU-begroting. We hebben geconstateerd dat de Commissie verschillende initiatieven heeft genomen om beter gebruik te maken van bestaande gegevens. Er blijven echter belemmeringen bestaan voor een optimaal gebruik van de verzamelde gegevens. Belemmeringen als een gebrek aan standaardisering en beperkingen als gevolg van gegevensaggregatie beperken de beschikbaarheid en bruikbaarheid van gegevens. We doen een aantal aanbevelingen, waaronder het verbeteren van het gebruik van uitgesplitste gegevens van lidstaten.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.