Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 21/2022: De beoordeling door de Commissie van de nationale herstel- en veerkrachtplannen - in het algemeen adequaat, maar er blijven uitvoeringsrisico’s

Dutch icpdf.png 2 MB
08-09-2022

In februari 2021 hebben het Europees Parlement en de Raad de verordening tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit vastgesteld, die tot doel heeft de economische en sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie te beperken. Om in aanmerking te komen voor financiële steun van de EU, moeten de lidstaten nationale herstel- en veerkrachtplannen indienen. Wij onderzochten de beoordeling van deze nationale plannen door de Commissie en stelden vast dat die over het algemeen adequaat was gezien de complexiteit van het proces en de tijdsdruk. Wel hebben we een aantal zwakke punten in het proces alsmede risico’s voor een geslaagde uitvoering van de plannen vastgesteld. Wij doen een aantal aanbevelingen om de procedures van de Commissie voor toekomstige beoordelingen te verbeteren en de risico’s en uitdagingen die de uitvoering van de plannen kunnen beïnvloeden, te beperken.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.