Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1;Specific annual report on agencies|a7308cc9-0ad1-48ab-85e2-115cec5bfd1e
-->

did

Jaarverslag over de EU-agentschappen betreffende het begrotingsjaar 2021

Dutch icpdf.png 3 MB
27-10-2022

​De EU-agentschappen moeten hun regels en controles aanscherpen om het risico te minimaliseren dat managers en andere hooggeplaatste personeelsleden die uit dienst treden, in de particuliere sector een baan aanvaarden waardoor zij in een situatie van belangenconflict terecht kunnen komen en de integriteit van de EU-instellingen in gevaar brengen. Dit stelt de Europese Rekenkamer (ERK) in haar jaarverslag over de EU-agentschappen, dat zij vandaag publiceert. Tegelijkertijd bevestigde de financiële waakhond van de EU dat de boekhouding van de agentschappen betrouwbaar was door hun rekeningen over 2021 goed te keuren. De auditors oordeelden ook dat alle 44 agentschappen de inkomsten voor hun activiteiten op bevredigende wijze inden. Voor alle agentschappen op één na was het controleoordeel over de uitgaven ook positief, ondanks aanhoudende aanbestedingsproblemen bij de meeste agentschappen.