Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

Verslag betreffende eventuele gerelateerde verplichtingen die voortvloeien uit de verrichting door de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad, de Raad of de Commissie van hun taken op grond van deze verordening voor het begrotingsjaar 2021

Dutch icpdf.png 3 MB
30-11-2022

​​Het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme is het systeem van de EU voor het beheer van de afwikkeling van falende banken in de eurozone, waarbij de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) een centrale rol speelt, samen met de Commissie en de Raad. De GAR ziet toe op het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (GAF), waarop een beroep kan worden gedaan bij de afwikkeling van banken. Wij moeten jaarlijks verslag uitbrengen over eventuele gerelateerde verplichtingen.

​Tot dusver is er geen beroep gedaan op het GAF, maar er is een aanzienlijke stijging van het aantal gerechtelijke procedures met betrekking tot een eerste afwikkeling en andere besluiten, alsook met betrekking tot vooraf te betalen bijdragen aan het GAF. Voor het begrotingsjaar 2021 hebben de Commissie en de Raad geen gerelateerde verplichtingen opgenomen. Naar aanleiding van onze aanbeveling uit het verslag van het voorgaande jaar heeft de GAR een methode ontwikkeld voor de berekening van gerelateerde verplichtingen in verband met juridische aanvechtingen van vooraf te betalen bijdragen en een aanzienlijk lager bedrag opgenomen dan het bedrag dat in de rekeningen van 2020 was opgenomen. De GAR heeft gerelateerde verplichtingen opgenomen voor een afwikkelingsbesluit. We vonden geen bewijs dat de beoordeling van de GAR in materieel opzicht weersprak. Wij merken echter op dat sommige gerechtelijke procedures met betrekking tot de vooraf te betalen bijdrage aan het GAF op specifieke aspecten van de berekeningen van de GAR zijn gericht, en dat het risico van een uitstroom van economische middelen in bepaalde zaken als “mogelijk” was beoordeeld.