Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 26/2022: Europese statistieken – Potentieel voor verdere verbetering van de kwaliteit

Dutch icpdf.png 3 MB
29-11-2022

Europese statistieken zijn een publiek goed en zijn van essentieel belang om empirisch onderbouwde besluitvorming door beleidsmakers, bedrijven en burgers te ondersteunen. In 2012 publiceerden we een speciaal verslag over de kwaliteit van Europese statistieken, maar in 2016 constateerden we dat sommige verbeteringsmaatregelen niet volledig waren uitgevoerd. In deze controle hebben we onderzocht of de Commissie Europese statistieken van hoge kwaliteit verstrekt en concluderen we dat de algehele kwaliteit ervan voor de belanghebbenden volstaat. We hebben echter een aantal tekortkomingen vastgesteld die nog moeten worden aangepakt. Wij doen verschillende aanbevelingen ter verbetering van de kwaliteit van Europese statistieken. Deze omvatten het beter tegemoetkomen aan de behoeften van gebruikers, het prioriteren van EU-financiering voor innovatieve projecten, het verbeteren van de kwaliteitsbeoordeling van Europese statistieken en het heroverwegen van de huidige praktijk van toegang tot statistieken vóór publicatie.

​Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.