-->

Beleidsterreinen

Samenwerking met commissies van het Europees Parlement

Wij presenteren de bevindingen van onze doelmatigheidscontroles in speciale verslagen en analyses voor een breed scala van EU-beleidsterreinen.

In dit gedeelte presenteren wij de relevantste speciale verslagen en analyses voor elke EP-commissie van de zittingsperiode 2019-2024.

Bij de Europese Rekenkamer staan onze leden en controleurs klaar om hun bevindingen en aanbevelingen rechtstreeks te bespreken met alle EP-commissies, in hoorzittingen of workshops, of met EP-fracties.

Klik op de onderstaande links om te zien voor welke EP-commissies onze verslagen het relevantst zijn.