-->

Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

 

Het is steeds duidelijker geworden dat de huidige benadering van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van het milieu wellicht moet worden gewijzigd om zaken die de ecosystemen van de wereld en het dagelijks leven van EU-burgers op lange termijn belasten aan te pakken. Deze nieuwe realiteit komt tot uitdrukking in onze werkzaamheden op gebieden als klimaatverandering en verontreiniging. De EU staat ook voor nieuwe uitdagingen in verband met de volksgezondheid en de voedselketen.

Als de controleurs van de EU kijken we ook vooruit om de belangrijkste uitdagingen waarmee de EU in de toekomst zal worden geconfronteerd te helpen aanpakken. Het behoud van het milieu, de matiging van en de aanpassing aan de klimaatverandering en de bestrijding van lucht-, bodem- en waterverontreiniging brengen aanzienlijke uitdagingen met zich mee die alleen kunnen worden aangepakt door middel van samenwerking binnen en buiten de EU. Van oudsher is de EU op elk van deze drie gebieden wereldleider, maar de manier waarop haar beleid wordt opgezet en uitgevoerd, moet wellicht worden herzien om te zorgen voor meer doelgerichtheid en doeltreffendheid.

Wij zullen rekening houden met al deze factoren bij het selecteren van onze controletaken en het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst.