-->

Vervoer en toerisme

 

Vervoer en mobiliteit vormen de kern van het Europese project. Europese vervoersprojecten die de Europese Commissie rechtstreeks selecteert en cofinanciert, worden gefinancierd in het kader van de subrubriek Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid van de EU-begroting. De meeste EU-financiering voor vervoersprojecten is echter nog steeds afkomstig uit de begroting voor cohesie.

Als de controleurs van de EU kijken we ook vooruit om de belangrijkste uitdagingen waarmee de EU in de toekomst zal worden geconfronteerd te helpen aanpakken. De komende jaren zal de digitale revolutie een grote invloed hebben op de verkeersstroom door de impact ervan op logistieke ketens en veranderingen in het consumentengedrag. Vervoersinfrastructuur in Europa moet worden aangelegd, aangepast en onderhouden om de verwachte verkeersstroom aan te kunnen. Hiervoor zullen in de komende jaren aanzienlijke overheidsinvesteringen en nieuwe benaderingen voor de financiering van deze investeringen nodig zijn. Tegelijkertijd zullen milieuvriendelijke oplossingen, zoals elektrische voertuigen en technologieën voor het delen van voertuigen, belangrijker worden en zullen regeringen de infrastructuur en vervoerssystemen hieraan moeten aanpassen.

Wij zullen rekening houden met al deze factoren bij het selecteren van onze controletaken en het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst.