-->

Economische en monetaire zaken

 

De economische en financiële crisis heeft tekortkomingen in de economische governance van de EU en aanhoudende risico’s voor het Europese financiële en bankenstelsel aan het licht gebracht. Wij delen met ECON de wens om ervoor te zorgen dat de uit die periode geleerde lessen zo doeltreffend mogelijk worden toegepast op alle niveaus.

Als de controleurs van de EU kijken we ook vooruit om de belangrijkste uitdagingen waarmee de EU in de toekomst zal worden geconfronteerd te helpen aanpakken. We verwachten aanhoudende uitdagingen voor de houdbaarheid van de begroting, nog steeds een kwetsbare financiële sector, tegen de achtergrond van een gestagneerd globaliseringsproces en afnemende steun voor de vrije markteconomie na de economische crisis. Het relatieve concurrentievermogen van de EU-economie dreigt het neerwaartse traject ervan voort te zetten, gezien de opkomst van China en andere toekomstige economische wereldmachten.

Wij zullen rekening houden met al deze factoren bij het selecteren van onze controletaken en het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst.