-->

Cultuur en onderwijs

 

Investeren in onderwijs is van cruciaal belang om de arbeidsproductiviteit, de beroepsontwikkeling en de economische groei te verbeteren. Tegen deze achtergrond heeft het Europees Sociaal Fonds tussen 2014 en 2020 bijna 34 miljard EUR bijgedragen aan de ondersteuning van educatieve maatregelen. Onderwijs is een steeds terugkerend thema in veel van onze verslagen op de gebieden werkgelegenheid en sociaal beleid.

Als de controleurs van de EU kijken we ook vooruit om de belangrijkste uitdagingen waarmee de EU in de toekomst zal worden geconfronteerd te helpen aanpakken. We verwachten een aantal trends die het onderwijs zoals we dat kennen, zullen veranderen. De digitale geletterdheid zal nog belangrijker zijn dan reeds het geval is, en daarom zal de onderwijssector de leerplannen moeten heroverwegen. Het probleem van ontoereikende technische vaardigheden bij oudere generaties zou kunnen worden verergerd door een onderwijssysteem dat onvoldoende inspeelt op de behoeften van onze veranderende moderne maatschappij.

Wij zullen rekening houden met al deze factoren bij het selecteren van onze controletaken en het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst.