-->

Belastingaangelegenheden

 

FISC en de ERK hebben beide als missie om toe te werken naar een financieel controleerbare en transparante EU, waar de financiële belangen van de burgers zijn gewaarborgd. Door eerlijke en doeltreffende belastingheffing in de hele interne markt wordt de zekerheid voor belastingbetalers vergroot en worden investeringen en concurrentie bevorderd.

Als de controleurs van de EU kijken we vooruit om de belangrijkste uitdagingen waarmee de EU wordt geconfronteerd te helpen aanpakken, ook op het gebied van belastingsaangelegenheden.