-->

Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Toegang tot de rechter en goed financieel beheer spelen beide een essentiële rol bij het behoud van het vertrouwen van de burgers in hun EU-instellingen. Net zoals het Parlement zijn we ervan overtuigd dat het concept van Europees burgerschap en de rechtsstaat versterkt moeten worden. Onlangs hebben we een aanzienlijk deel van onze middelen ingezet om te controleren hoe de EU en haar lidstaten omgaan met legale en illegale migratie.

Als de controleurs van de EU kijken we ook vooruit om de belangrijkste uitdagingen waarmee de EU in de toekomst zal worden geconfronteerd te helpen aanpakken. De manier waarop de EU en haar lidstaten omgaan met migratie naar Europa zal hoog op de politieke agenda blijven staan. Hoewel migratiestromen ver onder de piek van 2015 liggen, zullen de bescherming van de EU-grenzen tegen illegale migratie en de integratie van migranten in onze sociale, economische en politieke stelsels waarschijnlijk prioriteiten blijven. De EU heeft van oudsher de normen bepaald op het gebied van gegevensbescherming, en in 2018 is een nieuw rechtskader in werking getreden. In de komende jaren zullen nieuwe technologieën en wetenschappelijke vooruitgang beleidsmakers echter confronteren met nieuwe juridische, ethische en sociale vraagstukken.

Zo zou binnen het strafrechtstelsel gebruik kunnen worden gemaakt van kunstmatige intelligentie voor gezichtsherkenning, risicobeoordeling en voorspellend politieoptreden. Tegelijkertijd zal dit uitdagingen met zich meebrengen op het gebied van transparantie, nauwkeurigheid en burgerrechten wat privacy betreft.

Wij zullen rekening houden met al deze factoren bij het selecteren van onze controletaken en het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst.