-->

Landbouw en plattelandsontwikkeling

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) staat centraal in het EU-beleid. In 2019 bedroeg de EU-steun voor landbouwers onder de rubriek “Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen” meer dan 57 miljard EUR. Het GLB is een traditioneel EU-beleidsterrein en heeft onder meer tot doel landbouwers te ondersteunen en de landbouwproductiviteit te verbeteren, een stabiele en betaalbare voedselvoorziening te waarborgen, landbouwers in de Europese Unie te beschermen en landelijke gebieden en landschappen in de hele EU in stand te houden. Voor zo’n enorm uitgaventerrein (ongeveer 38 % van de jaarlijkse EU-begroting) is financieel beheer van essentieel belang. In 2019 hebben we al specifieke thema’s in verband met landbouw onder de loep genomen, zoals inkomensstabilisering voor landbouwers, nieuwe beeldtechnologieën voor landbouwmonitoring, het controlesysteem voor biologische producten en chemische gevaren in levensmiddelen. In het kader van het GLB na 2020 zullen nieuwe doelstellingen worden vastgesteld, zal onder meer de inkomenssteun licht worden aangepast en zal hoog worden ingezet op milieu- en klimaatactie.

Als de controleurs van de EU kijken we ook vooruit om de belangrijkste uitdagingen waarmee de EU in de toekomst zal worden geconfronteerd te helpen aanpakken. Zoals in het nieuwe GLB zullen er nauwere verbanden worden waargenomen tussen klimaatverandering, de concurrentie om middelen en het behoud van onze leefomgeving. Milieuvriendelijke oplossingen zullen belangrijker zijn in alle sectoren van het bedrijfsleven en de industrie, zoals vervoer, bouw en landbouw. Dit zal lokaal, nationaal en in de hele EU economische gevolgen hebben.

Wij zullen rekening houden met al deze factoren bij het selecteren van onze controletaken en het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst.