-->

Mensenrechten

De waarden van de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten zijn verankerd in de EU-verdragen.

Als de controleurs van de EU kijken we ook vooruit om de belangrijkste uitdagingen waarmee de EU in de toekomst zal worden geconfronteerd te helpen aanpakken. De rivaliteit tussen autocratie en democratie zal het geostrategische landschap van de 21e eeuw vormgeven. De op regels gebaseerde internationale orde staat onder toenemende druk, en Europa komt op als een voorvechter van coöperatief multilateralisme, mensenrechten, de rechtsstaat en democratische waarden. Autoritaire staten zullen steeds vaker fundamentele democratische beginselen, zoals de rechtsstaat en de bescherming van de mensenrechten, blijven ondermijnen.

Wij zullen rekening houden met al deze factoren bij het selecteren van onze controletaken en het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst.