-->

Interne markt en consumentenbescherming

Het vrije verkeer van goederen en van diensten zijn twee van de vier fundamentele vrijheden van de Unie. Onze controlewerkzaamheden op dit gebied vallen onder de subrubriek Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid van de EU-begroting.

Als de controleurs van de EU kijken we ook vooruit om de belangrijkste uitdagingen waarmee de EU in de toekomst zal worden geconfronteerd te helpen aanpakken. Internationale regels, vrijhandel en multilateralisme zijn grondbeginselen van de EU. Met de opkomst van het protectionisme worden deze beginselen onder druk gezet door middel van nieuw discours over hetgeen vrijhandel moet bereiken, de groepen waarvoor dit als “eerlijk” moet worden beschouwd, en de manier waarop de kosten en baten van vrijhandel worden verdeeld.

Hoe minder handelsmogelijkheden buiten de EU er daarentegen zijn, des te gunstiger de interne markt van de EU is voor nationale economieën. Zelfs nog meer dan twintig jaar na de start van het initiatief voor de interne markt moeten echter nog veel belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen en diensten tussen de lidstaten worden weggenomen.

Wij zullen rekening houden met al deze factoren bij het selecteren van onze controletaken en het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst.