-->

Regionale ontwikkeling

Het cohesiebeleid is goed voor een aanzienlijk deel van de uitgaven uit de EU-begroting en van overheidsinvesteringen in veel lidstaten. Wij hebben regelmatig verslag uitgebracht over de opzet, uitvoering en monitoring van cohesieprogramma’s en -projecten.

Als de controleurs van de EU kijken we ook vooruit om de belangrijkste uitdagingen waarmee de EU in de toekomst zal worden geconfronteerd te helpen aanpakken. Economische en sociale cohesie zijn van essentieel belang voor de EU. Hoge en toenemende ongelijkheid kan onze samenlevingen in veel opzichten schaden, niet in het minst wat betreft economische groei, en de cohesie belemmeren. De komende jaren zal er steeds meer druk komen te staan op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het cohesie- en plattelandsontwikkelingsbeleid om regionale ongelijkheden te verminderen. Tegelijkertijd worden andere EU-beleidsdoelstellingen ondersteund door cohesie-uitgaven en zullen deze uitgaven in de programmeringsperiode 2021-2027 steeds vaker aan het Europees semester worden gekoppeld.

Wij zullen rekening houden met al deze factoren bij het selecteren van onze controletaken en het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst.