-->

Juridische zaken

Onze Unie is gefundeerd op een aantal gemeenschappelijke waarden en de rechtsstaat. Wij delen met het Parlement de overtuiging dat de bestaande mechanismen op EU-niveau ervoor moeten zorgen dat EU-wetgeving en -financiering hand in hand gaan. Betere wetgeving en doelmatigheid, en kosteneffectiviteit bij de beleids- en programma-uitvoering zijn twee kanten van dezelfde medaille.

Als de controleurs van de EU kijken we ook vooruit om de belangrijkste uitdagingen waarmee de EU in de toekomst zal worden geconfronteerd te helpen aanpakken. In de komende jaren verwachten wij dat de Europese Commissie, het Parlement en de Raad de beginselen van betere wetgeving blijven toepassen op EU-wetgeving. Tegelijkertijd zullen nieuwe technologieën en wetenschappelijke vooruitgang beleidsmakers confronteren met juridische, ethische en sociale vraagstukken. Door de vooruitgang op het gebied van kunstmatige intelligentie en genoombewerking zal het aantal ethische dilemma’s toenemen en zal het rechtskader wellicht niet altijd gelijke tred kunnen houden. Het toegenomen gebruik van gegevensanalyse zal zowel de wet- als -regelgevingskaders onder druk zetten.

Wij zullen rekening houden met al deze factoren bij het selecteren van onze controletaken en het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst.