-->

Verzoekschriften

Het Europees Parlement speelt een essentiële rol bij het helpen vaststellen van problemen met de nationale uitvoering van EU-wetgeving en de zorgen van EU-burgers en -inwoners in het algemeen. Hoewel tijdens onze controles voor het grootste deel wordt gecontroleerd of de lidstaten de EU-wetgeving naleven als voorwaarde voor het ontvangen van betalingen uit de EU-begroting, kunnen wij ook onderzoeken hoe de Commissie haar toezichtsactiviteiten uitvoert en hierover verantwoording aflegt.

Als de controleurs van de EU kijken we ook vooruit om de belangrijkste uitdagingen waarmee de EU in de toekomst zal worden geconfronteerd te helpen aanpakken. Er wordt steeds meer aangedrongen op transparantie van en inspraak bij de overheids- en openbare besluitvorming. De sociale media hebben nieuwe vormen van politiek debat tot stand gebracht. Overheden beschikken over formele onlinekanalen voor burgers om criminaliteit te melden, opmerkingen te maken over het beleid of een verzoek in te dienen voor verandering. E-bestuur wordt een horizontale transformationele kwestie waarmee het vermogen van overheden om diensten te verlenen wordt ondersteund.

Wij zullen rekening houden met al deze factoren bij het selecteren van onze controletaken en het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst.