-->

Begrotingscontrole

 

Wij werken nauw samen met CONT, met name bij kwesties in verband met het beheer van de EU-begroting. We willen dat het geld van de belastingbetaler doelmatig, doeltreffend en in overeenstemming met het EU-recht wordt besteed. Wij controleren de rekeningen van de EU-instellingen, -organen en -agentschappen en de gemeenschappelijke ondernemingen (GO’s) en stellen verbeteringen voor om een goed financieel beheer te waarborgen. Wij verrichten ook doelmatigheidscontroles van EU-programma’s en -projecten om te beoordelen of hiermee waar voor het geld wordt geboden.

Onze jaarverslagen omvatten de resultaten van de werkzaamheden voor de financiële en nalevingsgerichte controle van de begroting van de Europese Unie, de Europese Ontwikkelingsfondsen, alle EU-instellingen en -agentschappen en de GO’s. Deze bevatten de jaarlijkse betrouwbaarheidsverklaringen en de specifieke beoordelingen van de belangrijkste begrotingsterreinen en hebben ook betrekking op begrotingsbeheer en prestatiekwesties.

Over het algemeen presenteren wij onze speciale verslagen aan CONT. Zowel jaar- als speciale verslagen dienen als basis voor de jaarlijkse kwijtingsprocedure van het Parlement onder leiding van de Commissie CONT.

Als de controleurs van de EU kijken we ook vooruit om de belangrijkste uitdagingen waarmee de EU in de toekomst zal worden geconfronteerd te helpen aanpakken. We verwachten een aantal uitdagingen voor de EU, zoals de digitale transformatie van de economie en de samenleving, de klimaatverandering, de druk op de rechtsstaat en de democratie, een gestagneerd globaliseringsproces, toenemende ongelijkheid en aanwakkerende nationalistische gevoelens. Al deze uitdagingen kunnen ook aanzienlijke economische en budgettaire gevolgen hebben.

Wij zullen rekening houden met al deze factoren bij het selecteren van onze controletaken en het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst.