-->

Veiligheid en defensie

 

De publieke belangstelling voor defensie in alle lidstaten is groot vanwege de instabielere geopolitieke orde en de opkomst van nieuwe veiligheidsdreigingen. Voor de programmeringsperiode 2021-2027 heeft de Commissie een Europees Defensiefonds opgezet ter ondersteuning van gezamenlijke defensieprojecten van de EU, naast de eigen nationale defensiebegrotingen van de lidstaten.

Als de controleurs van de EU kijken we ook vooruit om de belangrijkste uitdagingen waarmee de EU in de toekomst zal worden geconfronteerd te helpen aanpakken. Drie decennia na het einde van de Koude Oorlog brengt een steeds instabielere wereld een nieuw soort asymmetrische veiligheidsdreiging met zich mee. Dergelijke dreigingen zijn afkomstig van terroristische en andere extremistische groeperingen, criminele organisaties en vijandige landen, maar pandemieën vormen ook een bedreiging. De EU is momenteel niet goed voorbereid op de veiligheidskwesties waarmee zij kan worden geconfronteerd op het gebied van cyberbeveiliging, hybride oorlogvoering en de inzet van sociale media als wapens. Tegelijkertijd zal het voor de EU en haar lidstaten moeilijker worden om multilaterale of bilaterale overeenkomsten te sluiten en zullen de Europeanen hun eigen veiligheid en defensie moeten beheren en financieren.

Wij zullen rekening houden met al deze factoren bij het selecteren van onze controletaken en het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst.