-->

Visserij

Het belangrijkste doel van het gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU is ervoor te zorgen dat de visserijsector en de aquacultuursector op lange termijn zowel milieuvriendelijk als economisch en maatschappelijk duurzaam zijn.

Als de controleurs van de EU kijken we ook vooruit om de belangrijkste uitdagingen waarmee de EU in de toekomst zal worden geconfronteerd te helpen aanpakken. Oceanen en zeeën vormen een belangrijke natuurlijke hulpbron, maar de ecologische duurzaamheid ervan wordt bedreigd door vervuiling, niet-duurzame en illegale visserij, en de verstoring van ecosystemen door de klimaatverandering.

Wij zullen rekening houden met al deze factoren bij het selecteren van onze controletaken en het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst.