-->

Internationale handel

​De douane-unie van de EU is uitgegroeid tot ’s werelds grootste handelsblok. Onze verslagen hadden zowel betrekking op de fysieke infrastructuur die de handel van de EU met de rest van de wereld vergemakkelijkt als op de financiële procedures die daaraan ten grondslag liggen.

Als de controleurs van de EU kijken we ook vooruit om de belangrijkste uitdagingen waarmee de EU in de toekomst zal worden geconfronteerd te helpen aanpakken. Internationale regels, vrijhandel en multilateralisme zijn grondbeginselen van de EU. Een nieuwe economische dynamiek kan betekenen dat de EU haar handelsbetrekkingen zal moeten aanpassen, haar kernwaarden in haar handelspartnerschappen verder zal moeten bevorderen en haar concurrentiepositie in de wereldeconomie zal moeten versterken om het risico op een afname van de buitenlandse handel te vermijden.

Wij zullen rekening houden met al deze factoren bij het selecteren van onze controletaken en het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst.