-->

Rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Gelijkheid van mannen en vrouwen is een van de fundamentele waarden die zijn verankerd in de EU-verdragen. De verwezenlijking ervan is een doelstelling van de EU. De verbetering van de gendergelijkheid zal economische groei voor de EU bewerkstelligen en individuen en de samenleving ten goede komen.

Het Parlement heeft een krachtig standpunt ingenomen over de bevordering van gendergelijkheid en pleit voor een doeltreffende genderbudgettering en gendermainstreaming, die in het volgende MFK moeten worden opgenomen en uitgevoerd. Ons doel zal erin bestaan om kritische input te leveren over gendergelijkheidskwesties en de EU-begroting en om te wijzen op de lessen die zijn getrokken bij de integratie van het gendergelijkheidsperspectief in de programmeringsperiode 2014-2020.

Als de controleurs van de EU kijken we ook vooruit om de belangrijkste uitdagingen waarmee de EU in de toekomst zal worden geconfronteerd te helpen aanpakken. Hoewel er een veel beter begrip van en meer aandacht voor gendergelijkheid lijkt te zijn, bestaat er nog steeds een risico dat gendergelijkheidskwesties mogelijk niet systematisch worden opgenomen in de opzet en uitvoering van EU-beleid en -programma’s. Aanhoudende genderkloven op het gebied van opleidingsniveau, loon, arbeidsparticipatie en het verrichten van onbetaald werk zullen een rechtvaardigere en innovatievere samenleving in de weg staan.

Wij zullen rekening houden met al deze factoren bij het selecteren van onze controletaken en het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst.