Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5;Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 18/2014: Systemy oceny i monitorowania zorientowanego na rezultaty stosowane przez EuropeAid

Sprawozdanie specjalne 18/2014: Systemy oceny i monitorowania zorientowanego na rezultaty stosowane przez EuropeAid

Polish icpdf.png 611 KB
11.12.2014

Ocena i monitorowanie zorientowane na rezultaty (ROM) stanowią część systemu rozliczalności EuropeAid z osiągniętych rezultatów. Zdaniem Trybunału stosowane przez EuropeAid systemy oceny i ROM nie są w wystarczającym stopniu wiarygodne. Ogólnie działalność w zakresie ocen i ROM jest dobrze zorganizowana. Pewne uchybienia w koncepcji i wdrażaniu tych systemów ograniczają jednak zdolność EuropeAid do oceny osiągnięć w ramach realizowanej polityki UE oraz do prowadzenia sprawozdawczości w tym zakresie.