Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5;Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 19/2014: Unijna pomoc przedakcesyjna dla Serbii

Sprawozdanie specjalne 19/2014: Unijna pomoc przedakcesyjna dla Serbii

Polish icpdf.png 688 KB
13.01.2015

W niniejszym sprawozdaniu oceniono, czy wsparcie UE – w wysokości około 1,2 mld euro w latach 2007–2013 – było skuteczne pod względem przygotowania Serbii do członkostwa w UE. Skontrolowane projekty przyniosły zaplanowane efekty, ale odnotowano niedociągnięcia w zakresie ich koncepcji, a także ich realizacji i trwałości. Ogólnie rzecz biorąc, Trybunał stwierdza, że podczas planowania pomocy dla Serbii Komisja słusznie kładzie nacisk na kwestie związane ze sprawowaniem rządów oraz że wsparcie unijne skutecznie pomaga Serbii w przeprowadzaniu reform strukturalnych oraz w usprawnianiu zarządzania finansami publicznymi.