Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->
Sprawozdanie specjalne nr 11/2015: Czy Komisja dobrze zarządza umowami o partnerstwie w sprawie połowów?

Polish icpdf.png 3 MB
20.10.2015

Unia Europejska (UE) negocjuje z państwami nadbrzeżnymi umowy w celu uzyskania praw dostępu do łowisk dla statków UE oraz w celu zapewnienia wsparcia na rzecz zarządzania i zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa w tych krajach. Trybunał ustalił, że zasadniczo Komisja Europejska dobrze zarządzała tymi umowami, lecz konieczne jest wprowadzenie pewnych usprawnień.

Dopuszczalna wielkość połowów wynegocjowana z krajami nadbrzeżnymi systematycznie przewyższała faktyczny stopień wykorzystania uprawnień do połowów przez flotę UE, w wyniku czego umowy wiązały się ze stosunkowo większymi kosztami dla UE niż zakładano. Monitorowanie danych dotyczących połowów oraz proces wydawania licencji nie przebiegały w sposób dostatecznie solidny, zaś w przypadku wsparcia na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa w krajach partnerskich należało określić bardziej przejrzyste warunki kwalifikowalności oraz zapewnić lepszą współpracę i większą spójność z innymi rodzajami wsparcia unijnego w zakresie rozwoju.