Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne nr 15/2015: Wsparcie z Funduszu Energetycznego AKP–UE na rzecz energii ze źródeł odnawialnych w Afryce Wschodniej

Polish icpdf.png 1 MB
03.12.2015

​W 2004 r. prawie dwa miliardy ludzi nie posiadało dostępu do
odpowiednich, przystępnych cenowo i trwałych usług
energetycznych. Dostęp do tego rodzaju usług ma
zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia zdecydowanych
postępów w realizacji celów rozwoju. Utworzony w czerwcu
2005 r. Fundusz Energetyczny AKP–UE ma na celu
zwiększenie dostępu osób ubogich zamieszkujących obszary
wiejskie i podmiejskie do nowoczesnych usług
energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem Afryki
Subsaharyjskiej i energii ze źródeł odnawialnych.
W niniejszym sprawozdaniu Trybunał uznaje, że działania
Komisji były w większości przypadków skuteczne, jednak
mogła ona w lepszy sposób wykorzystać Fundusz
Energetyczny AKP–UE do zwiększania dostępu do energii ze
źródeł odnawialnych dla osób ubogich w Afryce Wschodniej.
Trybunał przedstawia szereg zaleceń dotyczących bardziej
rygorystycznego wyboru projektów, ich skuteczniejszego
monitorowania oraz poprawy ich perspektyw trwałości.