Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne nr 07/2016: Zarządzanie przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych należącymi do niej budynkami na całym świecie

Polish icpdf.png 1 MB
28.04.2016

​Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) zapewnia pracownikom UE budynki biurowe, a szefom delegatur – rezydencje w około 140 delegaturach UE na całym świecie. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono wyniki przeprowadzonego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy badania tego, czy budynki delegatur odpowiadają potrzebom ESDZ i zapewniają najlepszy efekt gospodarności. Trybunał stwierdził, że budynki zasadniczo spełniają potrzeby ESDZ, lecz w niektórych przypadkach nie zapewniają najlepszego efektu gospodarności – powierzchnia większości biur jest za duża, ESDZ posiada budynki, których już nie wykorzystuje, a opłaty pobierane od niektórych organizacji wynajmujących przestrzeń biurową w delegaturach nie pokrywają wszystkich kosztów. W ramach kontroli zbadano przyczyny tych braków i sformułowano zalecenia w celu usprawnienia systemów, zwłaszcza w świetle planów ESDZ, zgodnie z którymi będzie ona dokonywać inwestycji polegających na nabywaniu, a nie na wynajmie budynków.