Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne nr 21/2016: Unijna pomoc przedakcesyjna na rzecz wzmocnienia zdolności administracyjnych na Bałkanach Zachodnich – meta-kontrola

Polish icpdf.png 1 MB
13.09.2016

Polityka rozszerzenia UE o państwa Bałkanów Zachodnich koncentruje się na sześciu państwach europejskich, aspirujących do przystąpienia do UE, które w przeszłości zostały dotknięte poważnymi konfliktami etnicznymi, politycznymi i gospodarczymi.

Trybunał dokonał oceny tego, czy zarządzanie Instrumentem Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) przez Komisję na Bałkanach Zachodnich w obszarach najistotniejszych z puntu widzenia zdolności administracyjnych – praworządności i administracji publicznej – było skuteczne i czy rzeczywiście wzmocniło te zdolności w regionie. Ponadto Trybunał zbadał osiągnięcia dialogu politycznego UE-Bałkany Zachodnie w zakresie wzmacniania zdolności administracyjnych.