Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne nr 14/2018: Europejskie centra doskonałości ds. substancji chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych – niezbędne są dalsze postępy

Polish icpdf.png 5 MB
19.06.2018

Inicjatywa UE w zakresie centrów doskonałości ds. CBRJ to główny program na rzecz minimalizowania zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych pochodzących spoza UE. Choć zagrożenia te są niewielkie, istnieją oznaki ich nasilania się, a w przypadku gdyby miały one się urzeczywistnić, miałyby one poważne konsekwencje o zasięgu globalnym w obszarze zdrowia, środowiska i gospodarki. Inicjatywa ma przyczynić się do wzmocnienia zdolności krajów partnerskich dzięki sieciom współpracy oraz projektom mającym na celu budowanie potencjału w tej dziedzinie. W następstwie przeprowadzonej analizy kontrolerzy stwierdzili, że unijna inicjatywa w zakresie CBRJ doprowadziła do ograniczenia zagrożeń w tym obszarze, wciąż jednak nie rozwiązano wielu problemów. W związku z tym sformułowali oni szereg zaleceń dotyczących jej usprawnienia.