Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne nr 20/2019: Unijne systemy informacyjne wspierające kontrole graniczne – narzędzie efektywne, lecz wymagające bardziej aktualnych i kompletnych danych

Polish icpdf.png 3 MB
11.11.2019

Zniesienie kontroli granicznych na granicach wewnętrznych strefy Schengen spowodowało, że większe znaczenie mają obecnie skuteczna kontrola i nadzorowanie granic zewnętrznych tej strefy. Aby wspomóc funkcjonariuszy straży granicznej w ich kontrolowaniu, UE ustanowiła szereg systemów informacyjnych. W ramach kontroli Trybunał przeanalizował, czy główne unijne systemy informacyjne w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego efektywnie wspierają kontrole graniczne. Na podstawie tej analizy stwierdził, że funkcjonariusze straży granicznej w coraz większym stopniu korzystają z tych systemów i polegają na nich przy dokonywaniu odpraw granicznych. W systemach brakuje jednak obecnie pewnych danych, a inne dane są niekompletne bądź nie są wprowadzane w przewidzianych na to terminach, co negatywnie wpływa na efektywność niektórych odpraw granicznych. Trybunał przedstawił szereg zaleceń dotyczących m.in. udoskonalenia procedur kontroli jakości danych, ograniczenia opóźnień we wprowadzaniu danych oraz skrócenia czasu potrzebnego na skorygowanie stwierdzonych uchybień.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.