Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 02/2020: Instrument na rzecz MŚP – skuteczny i innowacyjny program, przed którym stoją wyzwania

Polish icpdf.png 2 MB
22.01.2020

Unijny instrument na rzecz MŚP, którego budżet na lata 2014–2020 wynosi 3 mld euro, ma w zamierzeniu wspierać innowacje w MŚP i przedsiębiorstwach typu start-up poprzez eliminowanie luki w finansowaniu i zwiększenie skali komercjalizacji wyników badań.

Trybunał ocenił, czy dzięki temu instrumentowi osiągane są oczekiwane korzyści. Ogólnie rzecz biorąc, kontrolerzy Trybunału stwierdzili, że instrument na rzecz MŚP zapewnia małym i średnim przedsiębiorstwom skuteczne wsparcie w rozwijaniu innowacyjnych projektów, a fakt, że mogą one korzystać z marki UE, pomaga w przyciąganiu dodatkowego kapitału inwestycyjnego. Komisja zarządza instrumentem w kompetentny sposób. Trybunał zaleca jednak, by w lepszy sposób ukierunkować go na beneficjentów, poprawić jego zasięg geograficzny i udoskonalić proces wyboru projektów. Nadal można też zdziałać więcej, jeśli chodzi o przyciąganie dodatkowego finansowania, które pomogłoby we wprowadzaniu innowacyjnych projektów na rynek.

Na lata 2021–2027 instrument na rzecz MŚP został przeprojektowany i wszedł w zakres działalności Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC). W związku z tym Trybunał zaleca w szczególności, aby zachować określone elementy dotychczasowej koncepcji instrumentu, dopracować proces wyboru projektów, udoskonalić usługi w zakresie przyspieszenia rozwoju przedsiębiorstw i wypracować synergię z innymi instrumentami finansowymi.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.