Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->
Sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące wyników wykonania budżetu UE – stan na koniec 2019 r.

Polish icpdf.png 9 MB
13.11.2020

Europejski Trybunał Obrachunkowy przeanalizował rezultaty osiągnięte przez UE dzięki programom wydatkowania finansowanym z budżetu UE. Swoją analizę oparł na informacjach na temat wyników przekazanych przez Komisję i pochodzących z innych źródeł, w tym uzyskanych w ramach własnych prac kontrolnych i przeglądów. Ocenił też procedurę sporządzania przez Komisję rocznego sprawozdania na temat zarządzania budżetem UE i jego wyników za 2019 r. oraz dokumentów programowych dotyczących budżetu UE na 2021 r., a także zbadał, czy sprawozdania te dają jasny, kompleksowy i wyważony ogląd wyników wykonania budżetu UE.