Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->
Sprawozdanie roczne dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2019

Polish icpdf.png 4 MB
22.10.2020

Europejski Trybunał Obrachunkowy kontroluje corocznie sprawozdania finansowe wszystkich agencji utworzonych przez UE, uzyskiwane przez te agencje dochody oraz dokonywane płatności. W załączonym dokumencie podsumowano wyniki kontroli za rok budżetowy 2019 przeprowadzonej w 41 agencjach i innych organach UE.

Aby przejść bezpośrednio do poświadczenia wiarygodności (opinii pokontrolnej) dotyczącego danej agencji UE, proszę kliknąć na jej nazwę na poniższej mapie.

W 2019 r. Trybunał przeprowadził ponadto pierwszą ogólną ocenę warunków, jakie stworzyła UE, aby umożliwić agencjom skuteczne realizowanie unijnych strategii politycznych z korzyścią dla obywateli – sprawozdanie z tej kontroli wykonania zadań jest dostępne tutaj.

 

Linki do poszczególnych sprawozdań rocznych dotyczących sprawozdań finansowych agencji


Linki do poszczególnych sprawozdań rocznych dotyczących sprawozdań finansowych agencji