Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->
Przegląd nr 01/2021: Początkowy wkład UE w działania podejmowane w zakresie zdrowia publicznego w obliczu pandemii COVID-19

Polish icpdf.png 6 MB
18.01.2021

Pandemia COVID-19 stanowi wyzwanie dla systemów ochrony zdrowia publicznego na całym świecie. W niniejszym przeglądzie przedstawiono inicjatywy Komisji i agencji UE mające na celu wsparcie państw członkowskich w działaniach w zakresie zdrowia publicznego podjętych w reakcji na pandemię COVID-19. Trybunał dokonał przeglądu obowiązujących unijnych przepisów regulujących reagowanie na zagrożenia tego rodzaju, uwzględniając przy tym dodatkowe działania podjęte przez Komisję i agencje UE w okresie do czerwca 2020 r. W przeglądzie omówiono podjęte działania oraz zidentyfikowano największe wyzwania.