EU audit in brief|7fec41b4-43aa-486a-a6ee-f45f8005560f;Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->
2020 Kontrola UE w skrócie

Polish icpdf.png 3 MB
26.10.2021

​​Kilka słów na temat dokumentu „Kontrola UE za 2020 r. w skrócie”

Dokument „Kontrola UE za 2020 r. w skrócie” stanowi przegląd sprawozdań rocznych Trybunału za 2020 r. dotyczących budżetu ogólnego UE i Europejskiego Funduszu Rozwoju, zawierających poświadczenie wiarygodności w zakresie rozliczeń oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw. W dokumencie tym przedstawiono w zarysie najważniejsze ustalenia Trybunału dotyczące dochodów i głównych obszarów wydatków z budżetu UE i z Europejskiego Funduszu Rozwoju, a także ustalenia odnoszące się do zarządzania budżetem i finansami oraz działań podjętych w następstwie wcześniejszych zaleceń Trybunału.

Pełny tekst sprawozdań znajduje się na stronie internetowej eca.europa.eu.

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest niezależnym zewnętrznym kontrolerem UE. Ostrzega on przed zagrożeniami, poświadcza wiarygodność, zwraca uwagę na uchybienia i dobre praktyki oraz formułuje wskazówki dla decydentów UE na temat tego, jak usprawnić zarządzanie polityką i programami unijnymi. Wykonując swoje zadania, zapewnia on obywatelom UE informacje o tym, jak wydawane są ich pieniądze.