Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1;Specific annual report on agencies|a7308cc9-0ad1-48ab-85e2-115cec5bfd1e
-->
Sprawozdanie roczne dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2020

Polish icpdf.png 11 MB
29.10.2021

Agencje UE w różnych państwach członkowskich z powodzeniem dostosowały się do bezprecedensowej sytuacji wywołanej pandemią COVID-19 – uznał Europejski Trybunał Obrachunkowy, przeprowadziwszy doroczną kontrolę agencji UE za rok budżetowy 2020. Kontrolerzy potwierdzili, że tak jak w poprzednich latach agencje są w dobrej kondycji, jeżeli chodzi o zarządzanie finansowe. Pandemia nie zaburzyła w drastyczny sposób działalności agencji. W mechanizmach kontroli wewnętrznej niektórych agencji utrzymują się jednak niedociągnięcia, zaś głównym źródłem nieprawidłowości pozostają uchybienia w procedurach udzielania zamówień publicznych. Ponadto pandemia COVID-19 nie sprzyjała postępom w obszarach zarządzania budżetowego i zarządzania zasobami kadrowymi, w związku z czym w 2020 r. część agencji borykała się z problemami w tych dziedzinach.