Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 02/2022: Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach – udało się wypracować pewne oszczędności energii, ale nadal występują uchybienia w zakresie planowania i wyboru projektów

Polish icpdf.png 4 MB
17.01.2022

Efektywność energetyczna ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przez UE neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Kontrolerzy Trybunału przeanalizowali projekty w zakresie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach współfinansowane z funduszy polityki spójności. Ustalili, że Komisja nie oszacowała możliwych oszczędności energii w przedsiębiorstwach ani potrzeb w zakresie finansowania. W programach nie doprecyzowano, w jaki sposób fundusze wnoszą wkład w realizację priorytetów w zakresie efektywności energetycznej. Wskaźniki ex post nie pozwalają dokonać oceny takiego wkładu, niemniej kontrolerzy szacują, że uzyskane oszczędności odpowiadają około 0,3% wartości docelowych na 2030 r. Inwestycje w efektywność energetyczną były zasadniczo efektywne. Gdyby w procesie wyboru projektów zastosowano wskaźniki finansowe, udałoby się uniknąć niektórych nieefektywnych rozwiązań i dokonano by lepszego wyboru instrumentu finansowego. Trybunał zaleca, by Komisja wyjaśniła wkład funduszy unijnych i zweryfikowała, czy dokonano właściwego wyboru instrumentu finansowego.

​Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.