Annual Activity Report|a07accdb-a7d9-447c-82f7-38cdf0a9eeb2
-->
Działalność Trybunału w 2021 r. - Roczne sprawozdanie z działalności Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Polish icpdf.png 4 MB
05.05.2022

Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował dzisiaj swoje roczne sprawozdanie z działalności za 2021 r. Jest to przegląd prac Trybunału z 2021 r., w którym znalazły się informacje na temat zarządzania instytucją, jej personelu i finansów. W dokumencie opisano też, w jaki sposób Trybunał – dzięki pracy 900 zatrudnionych w nim osób – przedstawiał niezależne i obiektywne sprawozdania na tematy istotne dla przyszłości UE. Państwa członkowskie mierzą się obecnie z wieloma nieprzewidzianymi wyzwaniami. W tej sytuacji Trybunał odgrywa kluczową rolę, gdyż wskazuje, jakie działania UE okazały się udane, a które można by ulepszyć. Formułuje też zalecenia dotyczące wprowadzenia zmian, które pozwolą UE wykorzystać w pełni swój potencjał. Prace te pozwalają UE oprzeć się na swoich wcześniejszych doświadczeniach w usprawnianiu zarządzania finansowego, a także zadbać o to, by unijne wydatki przyniosły oczekiwane rezultaty.

W 2021 r. pomimo pandemii Trybunał nieprzerwanie prowadził działalność, a kontrolerzy pracowali, przestrzegając obowiązujących ograniczeń dotyczących podróżowania i zdrowia publicznego. Możliwości przeprowadzania kontroli na miejscu były nadal znacznie ograniczone, kontrolerzy przystosowali się jednak do tej sytuacji, błyskawicznie wprowadzili zmiany w swoich metodach pracy i opanowali nowe narzędzia, tak aby nawet w czasie pandemii móc prowadzić skuteczne kontrole publiczne w UE.