Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->
Sprawozdanie dotyczące wyników wykonania budżetu UE – stan na koniec 2021 r.

Polish icpdf.png 8 MB
14.11.2022

​​Europejski Trybunał Obrachunkowy przeanalizował wyniki programów wydatków finansowanych z budżetu UE. W swojej analizie oparł się na rezultatach własnych prac kontrolnych i przeglądów oraz na informacjach na temat wyników przekazanych przez Komisję i pochodzących z innych źródeł. Głównym tematem tegorocznego sprawozdania jest uwzględnienie w budżecie UE pięciu przekrojowych priorytetów politycznych. W sprawozdaniu oceniono, czy zostały one uwzględnione w wybranych unijnych programach wydatków oraz czy Komisja zastosowała odpowiednie ramy wykonania, by zmierzyć wkład budżetu UE w realizację tych priorytetów.​