Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1;Specific annual report on agencies|a7308cc9-0ad1-48ab-85e2-115cec5bfd1e
-->
Sprawozdanie roczne dotyczące agencji UE za rok budżetowy 2021

Polish icpdf.png 4 MB
27.10.2022

​Efekt drzwi obrotowych odnosi się do sytuacji, gdy kierownicy i inni pracownicy wyższego szczebla odchodzący ze stanowiska podejmują w sektorze prywatnym pracę, która może prowadzić do konfliktu interesów i zagrażać integralności instytucji UE. Aby ograniczyć to ryzyko, agencje UE powinny zaostrzyć odpowiednie przepisy i mechanizmy kontrolne – stwierdził Europejski Trybunał Obrachunkowy w ukazującym się dziś dorocznym sprawdzaniu dotyczącym agencji UE. Trybunał Obrachunkowy potwierdził jednocześnie, że rozliczenia agencji są wiarygodne i zaaprobował ich sprawozdania finansowe za 2021 r. Kontrolerzy wydali również pozytywną opinię na temat dochodów wszystkich 44 agencji. Ponadto wydatki żadnej agencji oprócz jednej nie budzą zastrzeżeń, choć w większości agencji utrzymują się problemy dotyczące zamówień publicznych.