Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1;Specific annual report on agencies|a7308cc9-0ad1-48ab-85e2-115cec5bfd1e
-->
2021 Kontrola agencji UE w skrócie

Polish icpdf.png 2 MB
27.10.2022

​​W niniejszym dokumencie przedstawiono wyniki przeprowadzonych przez Trybunał dorocznych kontroli agencji i innych organów UE (zwanych dalej zbiorczo „agencjami”) za rok budżetowy 2021, a także wyniki dodatkowych prac kontrolnych odnoszących się do agencji, m.in. prac nad przekrojowym zagadnieniem dotyczącym ryzyka wystąpienia konfliktu interesów, które Trybunał przeprowadził w tym samym roku.