-->

Obszary polityki

​Współpraca z komisjami Parlamentu Europejskiego

Trybunał przedstawia ustalenia z przeprowadzonych kontroli wykonania zadań w sprawozdaniach specjalnych i przeglądach, które dotyczą wielu różnorodnych obszarów unijnej polityki.

W poniższej sekcji zamieszczono odnośniki do najważniejszych sprawozdań specjalnych i przeglądów, których temat wchodzi w zakres prac poszczególnych komisji Parlamentu Europejskiego w kadencji 2019–2024.

Członkowie i kontrolerzy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pozostają do Państwa dyspozycji, jeżeli chodzi o omówienie ustaleń i zaleceń Trybunału. Debata na ten temat może się odbyć bezpośrednio na forum każdej komisji Parlamentu Europejskiego, w ramach wysłuchań lub warsztatów, a także na spotkaniach z grupami politycznymi PE.

Po kliknięciu na poniższe linki można zapoznać się z publikacjami Trybunału, które będą najbardziej przydatne w pracy poszczególnych komisji.